Смесена застраховка „ЖИВОТ“

Застраховката ви помага да спестявате и осигурява гарантирана застрахователна защита при загуба на живот в срока на договора и възможност за спестяване на средства при нисък инвестиционен риск, както и разпределяне на допълнителна доходност върху тях от застрахователя.

Застраховка „ЖИВОТ“ със спестовен характер, или така наречената смесена застраховка може да се сключи от физическо или юридическо лице в полза на трето лице.

Срокът на застраховката е от 5 до 35 години, върху живота и трудоспособността на лица от 14 до 65 години.

Застраховката може да се сключи в лева, евро или щатски долари.

Полицата може да бъде индивидуална или групова и да бъде с обхват на покритие в цял свят.

Какви покрития има
Смесена застраховка „ЖИВОТ“?

Основно покритие

Основното покритие е загуба на живот и доживяване и трайна неработоспособност вследствие от злополука и/или заболяване.

Допълнителни покрития

Временна неработоспособност вследствие на злополука и/или заболяване

Хоспитализация на застрахования вследствие на злополука или заболяване

Хирургическа намеса вследствие на злополука или заболяване

Критични заболявания

Животозастрашаващи заболявания

Второ медицинско мнение

Освобождаване от премия

Злополука

ПРЕДИМСТВАТА НА
Смесена застраховка „ ЖИВОТ“

Финансова сигурност

Смесена застраховка „Живот“ ви дава възможност да получите финансово обезпечение при настъпване на събитие, свързано със здравето или живота на застрахования. С тази застраховка вие може да защитите спестяванията си и/или да обезпечите финансово близките си в случай на загуба на живот на застрахованото лице.

Погрижете се за своите спестявания чрез смесена застраховка „Живот“, която ви помага да спестявате и в края на периода да получите застрахователната сума с реализирана доходност. Не оставяйте спестяванията си на случайността и изберете спестовен продукт, с който да защитите доходите си.

Помага ти да спестяваш

Застрахователна защита

Вземете застрахователна защита със смесена застраховка „Живот“ и се погрижите за любимите си хора вследствие на събитие, свързано със здравето и живота, и ще получите обезщетение, което ще ви подпомогне финансово в най-трудните моменти.

Натрупаните средства са несеквестируеми и не подлежат на запор. Това ви дава спокойствие за вашите спестявания и надеждна защита на финансовия ви портфейл.

Натрупаните средства не подлежат на запор

Допълнителни предимства

Данъчни облекчения

Диверсификация на финансовия портфейл

Защитавате спестяванията си

Планиране на бъдещето

Погрижете се за вашата финансова сигурност и защитете спестяванията си със Смесена застраховка „Живот“!