НАШИТЕ УСЛУГИ

Погрижете се за вашето спокойствие, като защитите спестяванията си от непредвидени разходи, настъпили вследствие на нежелани събития.
Искате ли сигурност за вас и вашето семейство?

Защитете вашия автомобил с пълна застрахователна защита от събития, водещи до частични повреди или пълна загуба на автомобила. Имате възможността да изберете автокаско на водещи застрахователни компании в България.

Вижте повече

Застраховка Гражданска отговорност е задължителна застраховка, по която се покрива отговорността на застрахования за причинени вреди на трети лица вследствие на притежаването и/или използването на МПС по време на движение или престой.

Вижте повече

Застраховайте своя дом от непредвидени събития срещу кражба, пожар, наводнение, вандализъм, токов удар, късо съединение и др. и се погрижете за вашето спокойствие. Застраховката е предназначена за собственици, наематели и ползватели на жилища.

Вижте повече

Здравето е най-голямата ценност на всеки един от нас, но също така и най-голямата отговорност. Тази застраховка покрива разходи за здравни услуги и медицински разходи, настъпили вследствие на злополука или заболяване.

Вижте повече

Медицинска застраховка, която покрива едни от най-тежките критични заболявания и ви осигурява покрития до 2 000 000 евро и лечение в най-добрите клиники и при най-добрите медицински специалисти в света.

Вижте повече

Насладете се на вашия престой в чужбина със застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ от Нетинс Иншурънс Брокерс, по която се застраховат физически лица за времето на пътуване или престой извън територията на страната. Вече и с покритие за Covid-19.

Вижте повече

Медицинската застраховка за чужденци в България е задължителна застраховка за всички чужденци, пребиваващи на територията на страната.

Вижте повече

Погрижете се за финансовата стабилност на вашите близки и спестяванията си и не позволявайте на неприятни обстоятелства да нарушат ритъма ви на живот. Спестявайте чрез застраховка Живот.

Вижте повече