Какви покрити рискове
може да има полица Застраховка за дома?

Природни бедствия – буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина

Вижте повече

Кражба чрез взлом, включително увреждане на прегради, врати и заключващи средства), нанесени от извършителите при проникване

Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети

Гражданска отговорност към трети лица на Застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск

Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации

Вандализъм, включително злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия

Късо съединение и токов удар

Земетресение

Защитете вашият дом и не допускайте непредвидени обстоятелства да нарушат вашето спокойствие!