Основни предимства на застраховка Best Doctors

Финансова сигурност при настъпили тежки заболявания

Достъп до най-добрите медицински заведения в чужбина

Медицинско обслужване на най-високо ниво

Подкрепа от близък човек през целия период на лечение

Кои заболявания покрива застраховка Best Doctors

Лечение на рак

Байпас на коронарната артерия (миокардна реваскуларизация)

Смяна или реконструкция на сърдечна клапа

Вътречерепна хирургия и специфична хирургия на гръбначния мозък

Трансплантация на органи от живи донори

Трансплантация на костен мозък

Какви застрахователни покрития предлага застраховка Best Doctors

Покриват се разходи до 1 000 000 евро за една застрахователна година и до 2 000 000 евро за целия период на застраховката

Извършване на прегледи от лекари, утвърдени специалисти в своята област в цял свят и получаване на второ лекарско мнение

Лечение или хирургична намеса в специализирани лечебни заведения в цял свят

Покриване на разходите за пътуване на застрахования и един придружител

Възможност за избор на лечебно заведение

Възстановяване на разходи за лекарства, закупени на територията на България след лечение на покрито заболяване, на стойност 50 000 евро за целия период на застраховката

Дневни пари за болничен престой – 100 евро на ден (за период от 60 дни)

Второ лекарско мнение от един от най-добрите специалисти в света

Нетинс Иншурънс Брокерс, Помага ти да спестяваш!