Ние се грижим за вашето спокойствие

Застраховка за теб

Искате ли да имате сигурност и спокойствие за вашите спестявания?

Ние ще се погрижим за вашето спокойствие и сигурност, като Ви предложим застрахователни решения за вашите нужди

Застраховка за твоя бизнес

Важно ли е за Вас да намалите административните разходи?

Помагаме на собственици на бизнес да намалят административните разходи и като резултат от това те получат сигурност и развитие за своя бизнес.

Нашите услуги

Вие търсите сигурност и спокойствие за вашия бизнес и сте силно мотивиран да печелите повече и да се развивате.
Искате ли да намали административните разходи и същевременно да защити своите активи и капитали?

Ние в Нетинс Иншурънс Брокерс сме тясно специализирани в управление на фирмени авто паркове.

Вижте повече

Помагаме на собствениците на бизнес да повишат мотивацията на своите служители, чрез социални придобивки и така да печелят повече и да постигат по-големи резултати.

Вижте повече

Даваме решения на Транспортни & Логистични фирми как да защитят своя бизнес, като получават по-добри застрахователни условия и лимити и по този начин си гарантират устойчиво развитие и сигурност в процеса на работа.

Вижте повече

Ние работим основно със строители, които срещат трудности в избора на правилни застрахователни продукти в различните етапи на строителството и биха желали да защитът своя интерес и капитали в строителния процес

Вижте повече

Развийте бизнеса си чрез застраховки гаранции, които ще Ви помогнат да намали административните разходи и да не гарантира със собствени оборотни средства изпълнението си по проекти към възложители

Вижте повече

Защитите своя бизнес от причиняване на имуществени и неимуществени вреди към трети лица и бъдете предпочитан партньор за работа пред вашите клиенти

Вижте повече

Нашите партньори