Какво покрива „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

неимуществените и имуществените вреди на трети лица настъпили вследствие на телесно увреждане или смърт

вредите, причинени на чуждо имущество

пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането на третото лице

пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането на третото лице

разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на Застрахования

лихви за забава, когато Застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите може да се сключи за територията на България или за България и чужбина и гарантира специални отстъпки при еднократно плащане или при комбиниране със Застраховка Авто Каско на МПС.

Със застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите вие гарантирате вашата сигурност и спокойствие на пътя.