КАКВО ПОКРИВА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ?

Неимуществените и имуществените вреди на трети лица настъпили вследствие на телесно увреждане или смърт

Вредите, причинени на чуждо имущество

Пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането на третото лице

Пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането на третото лице

Разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на Застрахования

Лихви за забава, когато Застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице

Нетинс Иншурънс Брокерс, ние се грижим за вашата сигурност на пътя!