Социални придобивки за служители

Помагам на собствениците на бизнес да повишат мотивацията на своите служители, чрез социални придобивки и така да печелят повече и да постигат по-големи резултати.

Искате ли да повишите вашите резултати и да изградите сплотен екип?

Кой сте вие:

Вие сте собственик на бизнес, който иска да се погрижи за (здравето на) своите служители, да има по-добри условия за работа, като по този начин мотивира своите служители и намали текучеството в своята организация.

Основната Ви цел е да се погрижите за своите ключови служители и по този начин да повишите /производителността/ резултатите във Вашата организация с 20 %, 30 % дори 50 %.

Какви са вашите проблеми:

Много често срещате трудности със задържане на персонала или често отсъствие на служители от работа поради здравословните проблеми , което води до демотивация в служителите и по-ниски резултати при изпълнение на своите задължения. Това неминуемо забавя развитието на бизнеса и създава допълнителни затруднения за работодателите в работния процес.

От какво се нуждаете най-много сега:

Това, от което имате най-много нужда сега е да получите решение за подобряване на работната среда и мотивиране на вашите служители, като това Ви осигури необходимата сигурност и спокойствие за вас и вашия бизнес. По този начин ще имате възможността да изграждате сплотен и мотивиран екип, който ще Ви помогне заедно да постигнете (повече) вашите цели.

Може да Ви предложим

Схеми за социални придобивки на служителите

Доброволно здравно застраховане

Групови застраховки живот „Златни окови“

Групова рискова застраховка

Финансово планиране и инвестиционни продукти

Пенсионни планове