Социални придобивки за служители

Помагам на собствениците на бизнес да повишат мотивацията на своите служители, чрез социални придобивки и така да печелят повече и да постигат по-големи резултати.

Искате ли да повишите вашите резултати и да изградите сплотен екип?

Кой сте вие:

Вие сте собственик на бизнес, който иска да се погрижи за (здравето на) своите служители, да има по-добри условия за работа, като по този начин мотивира своите служители и намали текучеството в своята организация.

Основната Ви цел е да се погрижите за своите ключови служители и по този начин да повишите /производителността/ резултатите във Вашата организация с 20 %, 30 % дори 50 %.

Какви са вашите проблеми:

Много често срещате трудности със задържане на персонала или често отсъствие на служители от работа поради здравословните проблеми , което води до демотивация в служителите и по-ниски резултати при изпълнение на своите задължения. Това неминуемо забавя развитието на бизнеса и създава допълнителни затруднения за работодателите в работния процес.

От какво се нуждаете най-много сега:

Това, от което имате най-много нужда сега е да получите решение за подобряване на работната среда и мотивиране на вашите служители, като това Ви осигури необходимата сигурност и спокойствие за вас и вашия бизнес. По този начин ще имате възможността да изграждате сплотен и мотивиран екип, който ще Ви помогне заедно да постигнете (повече) вашите цели.

Може да Ви предложим

Схеми за социални придобивки на служителите

Чрез социални придобивки за служители, може да предложим на работодателите да се погрижат за изграждане на култура в своята организация и по този начин да мотивират своите служители и да подобрят работната среда.
Вижте повече

Доброволно здравно застраховане

Груповите здравни застраховки са отлично решение за надграждане на услугите предлагани от Здравна Каса. Ако искате да се погрижите за здравето на своите служители и да се възползвате от предимствата на здравните застраховки, този продукт е отлично решение.
Вижте повече

Групови застраховки живот „Златни окови“

„Златни окови“ са решение за собственици на бизнес, които искат да намалят текучеството в своите организации и да оптимизират административните разходи, като се възползват от предлаганите данъчни облекчения за работодатели.
Вижте повече

Групова рискова застраховка

Това е гъвкава застрахователна защита, при която работодателите могат да получат защита и сигурност за служителите и работниците си.
Вижте повече

Финансово планиране и инвестиционни продукти

Може да предложим животозастрахователен продукт с инвестиционен компонент, при който номинала (внесената премия) е гарантиран на 100%, носи се риска върху живота на застрахования и е несеквестируема и не може да служи за удовлетворяване на други кредитори.
Вижте повече

Пенсионни планове

Имаме отлични решения за пенсионно планиране и работим активно в два от стълбовете на пенсионното осигуряване – УПФ/ППФ и ДДПО. Вземете в свои ръце бъдещето си и бъдете информирани за вашата партида и натрупани средства, това ще ви гарантира по – добра доходност и управление на вашите пари.
Вижте повече