Застраховка Пътуване в Чужбина

Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ е доброволна застраховка, по която се застраховат физически лица, за времето на пътуване или престой извън територията на Република България. По тази застраховка се възстановяват разходи, изплащат се суми и се осигурява непосредствена помощ на български и чуждестранни физически лица, които вследствие на случайно събитие са попаднали в затруднение по време на пътуване извън територията на Република България, страната по постоянното им местоживеене и страната, за която имат валидна здравна осигуровка/застраховка. Застраховката се сключва преди началото на пътуването, при условие че Застрахованият се намира на територията на Република България, страната по постоянното им местоживеене и страната, за която имат валидна здравна осигуровка/застраховка.

Основно покритие

 • Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване;
 • Репатриране вследствие злополука или акутно заболяване;
 • Спешна дентална помощ.

Допълнително покритие

 • Спасителни разноски
 • Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие зло- полука
 • Кражба, загуба или забавяне на личен багаж
 • Дневни пари за болничен престой
 • Лични разходи вследствие злополука или акутно заболяване
 • Гражданска отговорност към трети лица
 • Правна помощ

Cras sit amet hendrerit est. Vivamus purus massa, gravida ut vehicula nec?

Застраховка „Отмяна на пътуване“

Е доброволна застраховка, по която срещу платена премия застрахователната компания се задължава при настъпване на застрахователно събитие, да обезщети невъзстановимите разходи и суми (предварително заплатени за организирано туристическо или бизнес пътуване, самолетен билет или хотелско настаняване) в случай, че пътуването е отменено, прекъснато, съкратено или удължено, до лимитите за съответното покритие. Застраховката се сключва до 5 дни след датата на първото плащане във връзка с пътуването и до началната дата на пътуването остават не по-малко от 10 дни.

Покрити рискове

 • Смърт вследствие злополука
 • Разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването
 • Разходи за удължаване на пътуването
 • Разходи за отмяна на пътуването;
 • Закъснение на самолетен полет.

Причини за отмяна, прекъсване или съкращаване на пътуването могат да бъдат медицински причини или немедицински причини.