КАКВИ ПОКРИТИ РИСКОВЕ МОЖЕ ДА ИМА ЗАСТРАХОВКА „АВТОКАСКО“?

Пожар

пожар на МПС по време на експлоатация или престой в резултат на случайно събитие

Експлозия

експлозия на МПС по време на експлоатация или престой в резултат на случайно събитие

Природни бедствия

буря, ураган, градушка, гръм и мълния, проливен дъжд, наводнение, удар на МПС от предмети отнесени от буря или ураган, падащи дървета и клони вследствие на природни бедствия, действие на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, натрупване или свличане на сняг или лед

Вижте повече

Пътно-транспортно произшествие

пътно транспортно произшествие от сблъскване или удар на МПС по между им или с други подвижни и неподвижни предмети (включително в паркирано състояние на МПС), от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно като земни и скални маси, падащи дървета и клони (не в резултат на природни бедствия), падащи предмети от сгради и летателни тела

Вижте повече

Злоумишлени действия на трети лица

счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с бои или химикали

Кражба или грабеж

кражба на цялото МПС; нанесени повреди при кражба или опит за кражба чрез взлом; грабеж на цялото МПС

СЪС ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО МОЖЕ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ:

Злополука
на местата

Застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“ е доброволна застраховка злополука, предназначена за юридически и физически лица. Застраховат се физическите лица – водачи на превозни средства (ПС) и пътниците в тях. Застраховката осигурява защита срещу случаите на злополука, настъпила по време на качване, пътуване или слизане от ПС, които могат да имат неблагоприятно въздействие върху Вашия живот и здраве.

Вижте повече

Авто
асистън

Това е помощ при пътуване в България и чужбина за клиентите със застраховка Авто Каско за леки и товарни автомобили до 3.5 тона. Може да включва репатриране до най-близкия оторизиран сервиз или до мястото на домуване (ако МПС не може да бъде отремонтирано) охраняем паркинг или гараж. В зависимост от застрахователната компания може да се предложи ремонт на МПС на място • репатриране при авария • репатриране при грешно заредено гориво • доставка на 10 литра гориво при необходимост • разноски за медицинска помощ и за транспортиране на водача и пътниците при пътно-транспортно произшествие • разходи при необходимост от правна помощ.

Вижте повече

Удължена
гаранция

Удължаване на гаранцията на производителя под формата на застраховка “Каско удължена гаранция” в комбинация със застраховка на моторни превозни средства „Автокаско” осигурява максимална застрахователна защита за нови автомобили, за период до 5 години от датата на първата им регистрация. Застраховката покрива рисковете, механична или електрическа авария при леки и товарни автомобили до 3,5 т. общо тегло. Ремонт или подмяна на неизправни компоненти на моторното превозно средство.

Вижте повече

НЕТИНС ИНШУРЪНС БРОКЕРС, ПОМАГА ВИ ДА СПЕСТЯВАТЕ!