Какви покрити рискове може да има застраховка Автокаско?

Пожар

Експлозия

Природни бедствия

Пътно-транспортно произшествие

Злоумишлени действия на трети лица

Кражба или грабеж

Със застраховка Автокаско може Ви предложим

Злополука
на местата

Застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“ е доброволна застраховка злополука, предназначена за юридически и физически лица. Застраховат се физическите лица – водачи на превозни средства (ПС) и пътниците в тях. Застраховката осигурява защита срещу случаите на злополука, настъпила по време на качване, пътуване или слизане от ПС, които могат да имат неблагоприятно въздействие върху Вашия живот и здраве.

Вижте повече

Авто
асистън

Това е помощ при пътуване в България и чужбина за клиентите със застраховка Авто Каско за леки и товарни автомобили до 3.5 тона. Може да включва репатриране до най-близкия оторизиран сервиз или до мястото на домуване (ако МПС не може да бъде отремонтирано) охраняем паркинг или гараж. В зависимост от застрахователната компания може да се предложи ремонт на МПС на място • репатриране при авария • репатриране при грешно заредено гориво • доставка на 10 литра гориво при необходимост • разноски за медицинска помощ и за транспортиране на водача и пътниците при пътно-транспортно произшествие • разходи при необходимост от правна помощ.

Вижте повече

Удължена
гаранция

Удължаване на гаранцията на производителя под формата на застраховка “Каско удължена гаранция” в комбинация със застраховка на моторни превозни средства „Автокаско” осигурява максимална застрахователна защита за нови автомобили, за период до 5 години от датата на първата им регистрация. Застраховката покрива рисковете, механична или електрическа авария при леки и товарни автомобили до 3,5 т. общо тегло. Ремонт или подмяна на неизправни компоненти на моторното превозно средство.

Вижте повече