Финансови застраховки & гаранции

Помагаме на строителите, които участват в обществени поръчки, да намалят административните разходи и да развият своя бизнес, като не блокират капитали за гаранция, чрез които могат да защитят своите средства и да участват в повече поръчки/проекти.

РАЗВИЙТЕ БИЗНЕСА СИ НА СЛЕДВАЩОТО НИВО!

АКО ВИЕ СТЕ:

Предприемач, който иска да развие бизнеса си, но среща трудности с оборотния капитал и не може да разчита на финансовата подкрепа от банките  или финансиране със собствени средства. Основната ви цел е да не блокирате парични средства за гарантиране на изпълнението ви по проекти към държавни органи и общини. Искате да имате свободата на избор и да сте сигурни, че няма да срещнете финансови затруднения вследствие на блокирани капитали.

НИЕ ЗНАЕМ ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ:

Имате възможност да печелите повече поръчки, само че изписваните изисквани гаранции от възложителите ви затрудняват и понякога е невъзможно да блокирате парични средства, за да продължите напред. Дългите срокове за гарантиране и немалките суми забавят вашия растеж и по този начин давате шанс на конкуренцията да се възползва вместо вас.

ОТ КАКВО СЕ НУЖДАЕТЕ НАЙ-МНОГО СЕГА:

Това, от което имате най-голяма нужда сега, е да защитите своите капитали, като гарантирате към възложителя със застраховка гаранция, и по този начин ще развиете бизнеса си на следващото ниво, като печелите повече поръчки и разполагате с оборотни средства и то на много по-изгодни условия от банковите гаранции.

МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ:

Гаранция за изпълниние

Гаранцията за изпълнение е необходима на собствениците на бизнес, които участват по обществени поръчки и/или европейски програми, гаранцията е необходима при подписване на договор с възложител, като спестява ценно време и пари на изпълнителя. Уредени със закона, съгласно чл. 111, ал. 5 по ЗОП.
Вижте повече

Гаранция за авансово плащане

Това е отличен финансов инструмент, който гарантира на възложителя, че отпуснатите авансови средства ще бъдат използвани по предназначение. Гаранцията за авансово плащане може да достигне до 100% от стойността на договора и дава на бизнеса възможност да се развива, като не блокира свои собствени средства за изпълнение на договор. Уредени със закона съгласно чл. 111, ал. 5 по ЗОП.
Вижте повече

Гаранция за поддръжка

Искате ли да работите по повече проекти и да имате оборотен капитал? Ако отговорът е да, то тогава това е финансовият инструмент, от който имате нужда. Застраховката за поддръжка позволява на бизнеса да диша и да се развива, като не блокира оборотни средства и капитали, и така собствениците на бизнес печелят повече и работят по-спокойно. Уредени със закона съгласно чл. 111, ал. 5 по ЗОП.
Вижте повече

Кредитно застраховане

Застраховка финансов риск е кредитна застраховка, която предоставя всички ползи от кредитното застраховане в ясна и облекчена форма, която ще предпази вашата компания от риска на финансова загуба в резултат на неплатени финансови вземания. Вие получавате спокойствие и сигурност за вашия бизнес и защитавате паричния поток и бъдещите вземания.
Вижте повече

Застраховка на инвестиции

Застрахователното покритие включва български инвестиции в чужда държава: капитал, собственост, имущество, нематериални права. Покритите рискове включват политически и други нетърговски рискове, т.е. рискове, които не са свързани с икономическото или финансовото положение на чуждестранното дружество, а възникват от политически и икономически обстоятелства и мерки в приемащата държава или в трета държава, които по отношение на инвестицията имат качеството на непреодолима сила.
Вижте повече

Застраховка на банков кредит и акредитиви

Получаването на търговско финансиране на фирмите е от изключително значение и много важен момент в тяхната дейност. Застрахователното събитие настъпва при просрочване на плащане по главницата на банковия кредит за период, по-дълъг от периода на изчакване, посочен в застрахователната полица. Покрит риск по акредитиви е рискът от неизпълнение или отказ от страна на банката издател на акредитива без право или основание съгласно сроковете и условията на акредитива да приеме за изпълнение задълженията си за плащане на износителя на съответните падежи.
Вижте повече

Отзиви от наши клиенти

Ако искате да имате надежден и компетентен партньор в застраховането, то препоръчваме да се обърнете към екипа на Нетинс Иншурънс Брокерс ООД. Да се работи с тях е удоволствие…

- АЕРОГАРА СОФИЯ
Вижте повече

АЕРОГАРА СОФИЯ

Имам привилегията да се радвам на отлично здраве и енергия. Една от причините за това е отговорността ми към грижата за мен самата. Благодарна съм на Мариян, че ми представи възможността…

- BNI БЪЛГАРИЯ
Вижте повече

BNI БЪЛГАРИЯ

От 2012 г. фирма „ЙОВАЛ ЕООД“ ползва услугите на „Нетинс Иншурънс Брокерс ООД“ при сключване на застрахователни договори за всички видове имуществени, лични и автомобилни застраховки…

- ОТЗИВ ОТ ЙОВАЛ ЕООД
Вижте повече

ЙОВАЛ ЕООД