Финансови застраховки & гаранции

Помагам на строителите, които участват в обществени поръчки да намалят административните разходи и да развият своя бизнес, като не блокират капитали за гаранция, чрез които могат да защитят своите своите средства и да участва в повече поръчки/проекти.

Развий бизнеса си на следващото ниво!

АКО ВИЕ СТЕ:

Вие сте предприемач, който иска да развие бизнеса си, но среща трудности с оборотния капитал и не може да разчита на финансовата подкрепа от банките  или финансиране със собствени средства. Основната Ви цел е да не блокирате парични средства за гарантиране на изпълнението Ви по проекти, към държавни органи и общини. Искате да имате свободата на избор и да сте сигурни, че няма да срещнете финансови затруднения, в следствие на блокирани капитали.

НИЕ ЗНАЕМ ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ:

Имате възможност да печелите повече поръчки, само че изписваните изискваните гаранции от възложителите ви затрудняват и понякога е невъзможно да блокирате парични средства, за да продължите напред. Дългите срокове за гарантиране и не малките суми забавят вашия растеж и по този начин давате шанс на конкуренцията да се възползва вместо вас.

ОТ КАКВО СЕ НУЖДАЕТЕ НАЙ-МНОГО СЕГА:

Това от което имате най-голяма нужда сега е да защитите, своите капитали като гарантирате към възложителя със застраховка гаранция и по този начин ще развиете бизнеса си на следващото ниво, като печелите повече поръчки и разполагате с оборотни средства и то на много по-изгодни условия от банковите гаранции.

Може да Ви предложим

Гаранция за изпълниние

Гаранция за изпълнение е необходима на собствениците на бизнес, които участват по обществени поръчки и/или европейски програми, гаранцията е необходима при подписване на договор с възложител, като спестява ценно време и пари на изпълнителя. Уредени със закона, съгласно чл. 111, ал.5 по ЗОП.
Вижте повече

Гаранция за авансово плащане

Това е отличен финансов инструмент, който гарантира на възложителя, че отпуснатите авансови средства ще бъдат използвани по предназначение. Гаранция аванс може да достигне до 100 % от стойността на договора и дава на бизнеса възможност да се развива, като не блокира свои собствени средства за изпълнение на договор. Уредени със закона, съгласно чл. 111, ал.5 по ЗОП.
Вижте повече

Гаранция за поддръжка

Искате ли да работите повече проекти и да имате оборотен капитал? Ако отговорът е да, то тогава това е финансовият инструмент, от който имате нужда. Застраховка поддръжка позволява на бизнеса да диша и да се развива, като не блокира оборотни средства и капитали и така собствениците на бизнес печелят повече и работят по – спокойно. Уредени със закона, съгласно чл. 111, ал.5 по ЗОП.
Вижте повече

Кредитно застраховане

Застраховка финансов риск е кредитна застраховка, която предоставя всички ползи от кредитното застраховане в ясна и облекчена форма, която ще предпази вашата компания от риска на финансова загуба в резултат на неплатени финансови вземания. Вие получавате спокойствие и сигурност за вашият бизнес и си защитавате паричния поток и бъдещи вземания.
Вижте повече

Застраховка на инвестиции

Застрахователното покритие включва български инвестиции в чужда държава: капитал, собственост, имущество, нематериални права. Покритите рискове включват политически и други нетърговски рискове, т.е. рискове, които не са свързани с икономическото или финансовото положение на чуждестранното дружество, а възникват от политически и икономически обстоятелства и мерки в приемащата държава или в трета държава, които по отношение на инвестицията имат качеството на непреодолима сила.
Вижте повече

Застраховка на банков кредит и акредитиви

Получаването на търговско финансиране на фирмите е от изключително значение и много важен момент в тяхната дейност. Застрахователното събитие настъпва при просрочване на плащане по главницата на банковия кредит, за период по-дълъг от периода на изчакване, посочен в застрахователната полица. Покрит риск по акредитиви е рискът от неизпълнение или отказ от страна на банката-издател на акредитива, без право или основание съгласно сроковете и условията на акредитива, да приеме за изпълнение задълженията си за плащане на износителя на съответните падежи.
Вижте повече