Финансови застраховки & гаранции

Помагам на строителите, които участват в обществени поръчки да намалят административните разходи и да развият своя бизнес, като не блокират капитали за гаранция, чрез които могат да защитят своите своите средства и да участва в повече поръчки/проекти.

Развий бизнеса си на следващото ниво!

Кой сте вие:

Вие сте предприемач, който иска да развие бизнеса си, но среща трудности с оборотния капитал и не може да разчита на финансовата подкрепа от банките  или финансиране със собствени средства. Основната Ви цел е да не блокирате парични средства за гарантиране на изпълнението Ви по проекти, към държавни органи и общини. Искате да имате свободата на избор и да сте сигурни, че няма да срещнете финансови затруднения, в следствие на блокирани капитали.

Какви са вашите проблеми:

Имате възможност да печелите повече поръчки, само че изписваните изискваните гаранции от възложителите ви затрудняват и понякога е невъзможно да блокирате парични средства, за да продължите напред. Дългите срокове за гарантиране и не малките суми забавят вашия растеж и по този начин давате шанс на конкуренцията да се възползва вместо вас.

От какво се нуждаете най-много сега:

Това от което имате най-голяма нужда сега е да защитите, своите капитали като гарантирате към възложителя със застраховка гаранция и по този начин ще развиете бизнеса си на следващото ниво, като печелите повече поръчки и разполагате с оборотни средства и то на много по-изгодни условия от банковите гаранции.

Може да Ви предложим

Гаранция за изпълниние

Гаранция за авансово плащане

Гаранция за поддръжка

Кредитно застраховане

Застраховка на инвестиции

Застраховка на банков кредит и акредитиви