Покритите рискове по застраховката са

Медицински разноски вследствие злополука и/или акутно заболяване

Спешна дентална помощ

Смърт вследствие злополука за лица над 14 години

„Медицинска застраховка за чужденци в България“ се сключва за застрахователна сума, която е нормативно определена съгласно Наредбата.