Транспорт & Логистика

Помагам на Транспортни & Логистични фирми да защитят своя бизнес, като получават по-добри застрахователни условия и лимити и по този начин си гарантират устойчиво развитие и сигурност в процеса на работа.

Чувствате ли нужда от по-голяма сигурност?

АКО ВИЕ СТЕ:

Вие сте собственик на транспортна или  логистична компания, който иска да защити своите интереси при настъпване на щета в Европа. Иска да получи правилните покрития за западна Европа и да има високи лимити  на 1000000 евро за Германия.

За Вас е важно да имате покритие за основания комисар да бъдат покрити и вашият интерес да бъде защитен.

НИЕ ЗНАЕМ ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ:

Много често срещате трудности при изплащане на застрахователно обезщетение или отказа от изплащане на такова, което се дължи на ниски лимити по полица и не покрити рискове от застрахователя. Това води до финансови загуби за вас и много затруднения в работния процес което затруднява вашето развития.

ОТ КАКВО СЕ НУЖДАЕТЕ НАЙ-МНОГО СЕГА:

Това от което имате най-голяма нужда сега е да получите повече покрития на по-високи лимити и вашият бизнес да бъде защитен. Това ще ви осигури  сигурност и спокойствие, и по този начин ще можете да развиете бизнеса си, да имате повече приход и доволни клиенти.

Може да Ви предложим:

Сигурност за твоя бизнес!

Карго

Осигурява обезщетение и финансова защита за загуба или повреда на стоки по време на транспортиране.

Отговорност на превозвача (CMR)

Осигурява на превозвачите покритие на тяхната отговорност относно физическа загуба или повреда на стоки превозвани чрез сухопътни транспортни средства, както по време на товарене и разтоварване.
Вижте повече

Отговорност на спедитора

Защита срещу различните видове правна отговорност на спедитора, както и срещу неговите потенциални пропуски и грешки. Също така застраховката осигурява покритие за спедитори относно тяхната отговорност за загуби или щети по стоката. Покритията могат да бъдат разширени с включване на отговорности за складови дейности.
Вижте повече

Отговорност към трети лица

Осигурява покритие на искове за телесни повреди и имуществени вреди на трети лица, причинени от действията на клиента, от продуктите му или в неговите помещения. Включени са покрития за разходи за правна защита.
Вижте повече

Помощ при пътуване за водачите на МПС

Професионалните водачи на камиони или автобуси са особено изложени на риск, тъй като прекарват много време на пътя. Туристическата застраховка осигурява защита срещу неочаквани разходи за здравеопазване в чужбина в резултат на внезапно заболяване или злополука.
Вижте повече

Флийт програма за вашият автопарк

Застраховката на флота за операторите на камиони включва каско и застраховка „ГО“. Каското за моторни превозни средства покрива щетите, унищожаването и загубата на превозно средство. Застраховката „ГО“ е задължителна за всяко превозно средство и се използва за компенсиране на телесни повреди на третата страна  или на материални щети, причинени от застрахованото превозно средство.Ние предлагаме цялостно обслужване на управлението на всички превозни средства в рамките на една политика, без ненужните документи и скрити разходи.

Допълнителната услуга е съдействието при уреждане на претенции.

Вижте повече

Кибер отговорност & GDPR

Може да ви предложим сигурно решение, с което да защитите вашите интереси и тези на клиентите Ви, чрез Кибер сигурност.

Могат да бъдат покрити застрахователни рискове като: Загуба на лични данни; Загуба на корпоративна информация; Отговорност при аутсорсинг (обработване от трети лица); Административни глоби; Репутационни вреди; Кибер изнудване за лични данни и др.

Защитите бизнеса си от нежеланите последствия в следствие на изтичане на данни и изнудване.

Вижте повече

Финансова стабилност

Покрива се отговорността на застрахования в качеството му на превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози, във връзка с неговата финансова стабилност съгласно Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България и Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международни автомобилен превоз за пътници и товари.

Вижте повече