Рискова застраховка „ЖИВОТ“

Срочна рискова застраховка „Живот“ осигурява дългосрочна застрахователна защита за вас и финансова подкрепа за вашите близки при загуба на живот или при настъпване на трайна неработоспособност в срока на договора.

Тази застраховка може да бъде както индивидуална, така и групова. Рисковата застраховка е със същите покрития като спестовната с тази разлика, че няма спестовен характер и се заплаща премия само за риска, който се носи от застрахователната компания.

Застраховката може да бъде сключена с лица от 16 до 69 години. Срокът на застраховката е 1 година или може да се сключи многогодишна застраховка със срок на полицата до 52 години.

Застраховката може да се сключи в лева, евро или щатски долари.

Полицата може да бъде индивидуална или групова и с обхват на покритие в цял свят.

Какво покрива
Рискова Застраховка „ЖИВОТ“?

Основно покритие

Основното покритие е загуба на живот (смърт) и трайна неработоспособност вследствие на злополука и/или заболяване

Допълнителните покрития, от които може

да се възползвате

Второ медицинско мнение – безплатно допълнително покритие, позволяващо да получиш експертна препоръка за най-доброто лечение от водещи специалисти в света при диагностициране на заболяване.

Вижте повече

Терминално заболяване – изплащане на половината от общата застрахователна сума като еднократно плащане.

Животозастрашаващи заболявания – изплащане на застрахователната сума при диагностициране на инвазивен рак, доброкачествен тумор в мозъка или апластична анемия.

Вижте повече

Обезщетение при диагноза COVID-19 – при групови полици.

Дневни пари за болничен престой

Времена неработоспособност в следствие на злополука или заболяване

ПРЕДИМСТВАТА НА
Рискова застраховка „ЖИВОТ“

Финансова защита

Рискова застраховка „Живот“ ви помага да защитите финансовия си портфейл, като получите финансова подкрепа при настъпване на застрахователно събитие, свързано с вашето здраве или живот.

При загуба на живот или диагностициране на терминално заболяване, рисковата застраховката „Живот“ обезпечава доходите на семейството. Това е изключително важно за член от семейството, който има основните доходи, и близките и семейството са зависими от тях.

Грижа за близките

Финансова стабилност

При настъпване на трайна неработоспособност вследствие на злополука или заболяване, вашите доходи ще бъдат защитени, вие ще получите финансова подкрепа и по този начин ще може да запазите финансовото си положение в срока на заболяването.

С групова рискова застраховка „Живот“ осигурявате надеждно покритие на рискове, свързани с живота и трудоспособността на вашите служители, като междувременно се възползвате от редица данъчни облекчения. Може да добавите и покритие при диагноза COVID-19.

Корпоративна грижа за служители

Допълнителни предимства

Гаранция за изплащане на заеми и ипотеки

Високо застрахователно покритие

Висок размер на застрахователната сума и ниска премия

Могат да се ползват и данъчни облекчения

Погрижете се за вашата финансова сигурност и тази на вашите

близки с Рискова застраховка „Живот“!