Училищни застраховки

Ние сме застрахователен брокер и сме тясно специализирани в застраховането на училища. Работим с над 120 училища в цялата страна, основно с директори, които срещат трудности с избора на правилен застрахователен продукт и биха искали да получат застрахователна защита и то на разумна цена.

Това, което ни отличава от останалите е, че познаваме много добре вашите нужди и сме тясно специализирани в обслужване на училища, по този начин може да дадем ценни съвети в избор на застраховка и да предложим пълна подкрепа при настъпване на застрахователно събитие. С нас вие получавате сигурност и защита, като нашата услуга е напълно безплатна за вас.

Ако Вие сте:

Вие сте директор на училище, който иска да има подкрепа в правилния избор на застрахователни продукти и да получи пълно съдействие при настъпване на нежелано събитие.

Основната ви цел е да получите обезщетение при възникване на застрахователно събитие и да не губите ценно време, което ще ви позволи да се фокусирате върху вашите основни приоритети.

Ние знаем вашите проблеми:

Изборът на правилен застрахователен продукт с необходимите застрахователни покрития и лимити понякога ви обърква.

Много често срещате трудности при събирането на всички необходими документи, които се изискват от застрахователните компании при настъпване на щета. Също така проследяването на целия процес за получаване на обезщетение ви коства много време.

От какво се нуждаете най-много сега:

Това, от което имате най-много нужда сега е някой да се погрижи за вашата сигурност, като Ви осигури необходимото спокойствие. По този начин вие ще получите пълна подкрепа в застрахователния процес и необходимото съдействие при настъпване на застрахователно събитие.
С нас вие получавате гаранция, че вашите полици са сключени коректно, съобразено с нуждите ви. Така няма да губите време и ще спестите много непредвидени разходи.

КАКВИ СА НАШИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ВАС

Застраховка имущество

Недвижимото имущество: (сграда), движимо имущество, счупване на стъкла, пожар, наводнение, природни бедствия, кражби, грабеж, токов удар, електронно оборудване.
Вижте повече

Застраховка злополука на учащи и персонал

Рисковете свързани с живота на децата, най-често са извън наш контрол. През изминалата година 78% от младежите и децата на възраст 3-18 г. са претърпели травми и/или заболяване вследствие на злополука, до данните от НЗОК.
Рисковете, които се покриват са: злополука и/или актуално заболяване, медицински разноски, отговорност на застрахованото лице към трети лица, трайна и временна загуба на работоспособност и загуба на живот
Вижте повече

Професионална отговорност на учители и възпитатели

Застраховката покрива риска за нанесени имуществени и неимуществени щети, причинени на ученици/възпитаници, при изпълнение на професионалните си задължения като Учител/Възпитател, включително поради небрежност, грешки или пропуски, на база на събития предявени и възникнали през периода на застраховката.
Вижте повече

Отговорност на работодателя

Покрива риска загуба на живот и телесни увреждания, които може да претърпи даден служител вследствие на изпълнение на трудовите си задължения.
Вижте повече

Социални придобивки за служители

Здравето е най-голямата ни ценност, но и нашата най-голяма отговорност. Все по-значима за пазара на труда. Много успешни организации се възползват от социални схеми, за да погрижат за своите служители., като по този начин намалява текучеството и мотивират своя персонал..
Може да гарантираме достъп до най-съвременните медицински центрове, методи за лечение и технологии, а също и до услугите на висококвалифицирани специалисти в България и по света.
Вижте повече

Пенсионни планове

Персонално планиране за Допълнително, задължително пенсионно осигуряване и Доброволно, допълнително пенсионно осигуряване.
Вижте повече

Предимства при работата с нас

Спестявате ценно време

Намалявате административни разходи

Получавате пълна подкрепа

Даваме иновативни решения

Отзиви от наши клиенти

Настоящата препоръка се издава на компания Net Ins Brokers, с която ПГАБТ „А. С. Попов“ работи успешно при сключване на застрахователни полици за застраховка на имущество и застраховка – живот…

- ПГАВТ „АЛ. СТ. ПОПОВ“
Вижте повече

ПГАВТ „АЛ. СТ. ПОПОВ“

С настоящата референция 127, Средно училище „Иван Николаевич Денкоглу“ гр. София изразява положителната си оценка от съвместната ни работа с „Нетинс Иншурънс Брокерс ООД“ в продължение…

- 127 СОУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ“
Вижте повече

127 СОУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ“

Настоящата Препоръка се дава на Нетинс Иншурънс Брокерс ООД в уверение на това, че целият екип на „СМГ Паисий Хилендарски“ е изключително доволен от предоставяните…

- СПМГ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
Вижте повече

СПМГ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. Какви са предимствата да работя със застрахователен брокер, а не директно със застрахователна компания?

Застрахователният брокер е ваш законен представител пред застрахователните компании. Той ви дава независим съвет за сключване на застрахователен договор въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки, въз основа на които прави професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за вашите нужди.Застрахователният брокер познава много добре застрахователния пазар и продуктите на застрахователните компании и по този начин ви спестява много ценно време и средства при сключване на застрахователна полица, като това не променя застрахователната премия и на практика услугата не ви оскъпява полицата.

2. Защо да избера Нетинс Иншурънс Брокерс?

Нетинс Иншурънс Брокерс е застрахователен брокер ориентиран към клиента и е тясно специализиран в обслужване на учебни заведения, като познава добре техните нужди. Ние предлагаме на нашите клиенти коректно сключени полици и пълно съдействие при настъпване на застрахователно събитие. Ние сме социално отговорни и даваме избор на нашите клиенти да бъдат обслужени от разстояние, на място или дигитално през нашата страница www.netinsbrokers.com.

3. С какви застраховки мога да си осигуря спокойствие и сигурност?

Застраховките от които имате нужда сега са здравни застраховки, живото застраховки с покритие Covid-19, злополука за учащи и персонал, отговорности към трети лица и имуществени застраховки (индустриален пожар). Всеки един застрахователен продукт, който ви предлагаме е изцяло съобразен с вашите нужди, лимити и покрития. Ние даваме индивидуален подход към нашите клиенти и се стремим да предоставим отлично обслужване и иновативни решения на директори на училища.

4. Как да съм сигурен, че съм избрал правилния застрахователен продукт?

Ние даваме съветите си за сключване на застрахователен договор чрез справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки, въз основа на който предлагаме професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за нуждите на потребителя на застрахователната услуга. Изготвяме сравнителен анализ, който ви спестява ценно време при избора на застрахователен продукт и може да вземете бързо и лесно информирано решение за сключване на застрахователна полица.

5. Какво да правя, когато настъпи застрахователно събитие?

Нещастни случай се случват и когато това стане нашите сътрудници са там, за да помогнат на нашите клиенти. Ние сме се погрижили за вашето спокойствие още в самото начало, като ви предоставяме кратки процедури, които да следвате при настъпване на застрахователно събитие.

6. Имате ли предишен опит със застраховане на училища?

Да, ние сме тясно специализирани в застраховането на училища и работим с над 120 учебни заведения в цялата страна,ТУК може да видите отзиви от наши клиенти.
Работим основно с директори на училища, които срещат трудности с избора на правилен застрахователен продукт и биха искали да получат застрахователна защита и то на разумна цена. Това, което ни отличава от останалите е, че познаваме много добре техните нужди и по този начин може да дадем ценни съвети в избор на застраховка и да предложим пълна подкрепа при настъпване на застрахователно събитие. С нас вие получавате сигурност и защита, като нашата услуга е напълно безплатна за вас.

7. Може ли да ни предложите застраховки, които имат покритие за Covid – 19?

Да, може да ви предложим застраховки, които осигуряват надеждно покритие на рискове, свързани с живота и трудоспособността на вашите служители, както и застраховка злополука и заболяване за учащи, които имат покритие при диагноза Covid – 19.

ALL RIGHTS RESERVED BY NETINS INSURANCE BROKERS Ⓒ 2021