Застраховка „ЖИВОТ“ с инвестиционен фонд

Може да Ви предложим застраховка „Живот“, свързана със структуриран инвестиционен продукт, който осигурява надеждна застрахователна защита при доживяване и смърт в срока на договора, като едновременно с това позволява инвестиране на световните финансови пазари с цел постигане на по-висока доходност, където номинала (внесената сума) е гарантирана.

Тези продукти са добра алтернатива на банковите депозити. Дават една много добра доходност и в същото време парите на нашите клиенти са несеквестируеми, т.е. не подлежат на запор.

Това са лимитирани застрахователени продукти, които Ви гарантира първокласна
застрахователна защита и сигурност на средствата Ви, като едновременно с това Ви позволява да инвестирате на световните финансови пазари за постигане на по-висока доходност, без да заплащате допълнителни такси и комисионни и без да рискувате финансови загуби при спад на пазара.

Какво покрива застраховка
„ЖИВОТ“ с инвестиционен фонд?

Основно покритие

Доживяване до определена възраст

Смърт в следствие на заболяване или злополука

ПРЕДИМСТВАТА НА
Смесена застраховка „ ЖИВОТ“

ГАРАНЦИЯ НА ИНВЕСТИРАНИЯ КАПИТАЛ

Продуктът е с корпоративна гаранция върху 100% от инвестирания капитал и с възможност за реализиране на допълнителен доход под условие, обвързано с представянето на акциите на водещи компании.

Лимитиран застрахователен продукт, който предоставя първокласна застрахователна защита и сигурност на средствата, като едновременно с това позволява постигане на по-висока доходност, чрез инвестиране на световните финансови пазари.

Възможност за постигане на висока доходност

БЕЗ РИСК ОТ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ

Продуктът е с корпоративна гаранция върху 100% от инвестирания капитал и с възможност за реализиране на допълнителен доход под условие, обвързано с представянето на акциите на водещи компании.

Ако сте предприемчив и имате усет за управление на финансите си този продукт е идеален избор за тези от вас, които предпочитат да спестяват своите свободни средства в различни финансови инструменти.

Диверсификация на финансовия портфейл

Други предимства

Лесен и достъпен начин за инвестиране на финансовите пазари

Пестите време – олекотена процедура без медицински прегледи

Могат да се ползват и данъчни облекчения съгласно ЗДДФЛ

Несеквестируемост – вашата инвестирана сума не подлежи на запор

Нетинс Иншурънс Брокерс – ние се грижим за вашите спестявания!