Застраховка „ЖИВОТ“ със структуриран инвестиционнен продукт

Можем да ви предложим застраховка „Живот“, свързана със структуриран инвестиционен продукт, който осигурява надеждна застрахователна защита при доживяване и смърт в срока на договора, като едновременно с това позволява инвестиране на световните финансови пазари с цел постигане на по-висока доходност, където номиналът (внесената сума) е гарантиран.

Тези продукти са добра алтернатива на банковите депозити. Дават една много добра доходност и в същото време парите на нашите клиенти са несеквестируеми, т.е. не подлежат на запор.

Това са лимитирани застрахователени продукти, които ви гарантират първокласна застрахователна защита и сигурност на средствата ви, като едновременно с това ви позволяват да инвестирате на световните финансови пазари за постигане на по-висока доходност, без да заплащате допълнителни такси и комисионни и без да рискувате финансови загуби при спад на пазара.

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ“ СЪС СТРУКТУРИРАН

ИНВЕСТИЦИОННЕН ПРОДУКТ?

Кои са основните покрития на застраховка „Живот“

със структуриран инвестиционнен продукт

Доживяване до определена възраст

Смърт в следствие на заболяване или злополука

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ЗАСТРАХОВКА
„ЖИВОТ“ СЪС СТРУКТУРИРАН ИНВЕСТИЦИОННЕН ПРОДУКТ

ГАРАНЦИЯ НА ИНВЕСТИРАНИЯ КАПИТАЛ

Продуктът е с корпоративна гаранция върху 100% от инвестирания капитал и с възможност за реализиране на допълнителен доход под условие, обвързано с представянето на акциите на водещи компании.

Лимитиран застрахователен продукт, който предоставя първокласна застрахователна защита и сигурност на средствата, като едновременно с това позволява постигане на по-висока доходност чрез инвестиране на световните финансови пазари.

Възможност за постигане на висока доходност

БЕЗ РИСК ОТ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ

Продуктът е с корпоративна гаранция върху 100% от инвестирания капитал и с възможност за реализиране на допълнителен доход под условие, обвързано с представянето на акциите на водещи компании.

Ако сте предприемчив и имате усет за управление на финансите си този продукт е идеален избор за тези от вас, които предпочитат да спестяват своите свободни средства в различни финансови инструменти.

Диверсификация на финансовия портфейл

Допълнителни предимства на застраховка „Живот“ със

структуриран инвестиционнен продукт

Лесен и достъпен начин за инвестиране на финансовите пазари

ПЕСТИТЕ ВРЕМЕ – ОЛЕКОТЕНА ПРОЦЕДУРА БЕЗ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

Могат да се ползват и данъчни облекчения съгласно ЗДДФЛ

НЕСЕКВЕСТИРУЕМОСТ – ВАШАТА ИНВЕСТИРАНА СУМА НЕ ПОДЛЕЖИ НА ЗАПОР

НЕТИНС ИНШУРЪНС БРОКЕРС – НИЕ СЕ ГРИЖИМ ЗА ВАШИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ!