Имуществено застраховане

Застраховка за Дома е доброволна имуществена застраховка, с която се предоставят и допълнителни покрития „Гражданска отговорност“ и „Злополука“. Застраховката е предназначена за собственици, наематели и ползватели на жилища.

Какво покрива застраховката?

Пълно или частично увреждане на:

 • Вашето жилище (апартамент, къща), вила, гараж, ограда, външни басейни, подобрения по сгради;
 • Домашното имущество, което служи за ежедневна и обичайна употреба във Вашето жилище;
 • Слънчеви колектори.

Може да защитите вашият дом от следните рискове: пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар; буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед, измръзване/ замръзване; изтичане на вода и пара;

Като допълнителни покрития може да изберете застрахователна защита при рисковете кражба на самоличност, увреждане на онлайн репутация, както и спор, свързан с продукт, закупен от онлайн търговец на дребно, при условие, че клаузата е посочена в застрахователния договор, злоумишлени действия на трети лица, вандализъм; Късо съединение и/или токов удар; свличане или срутване на земни пластове и/или действие на подпочвени води; удар от превозно средство и/ или животно; авария с товарни и разтоварни машини.

Могат да бъдат покрити и направените от Вас разходи (ДР) за:

 • Разчистване на развалини при настъпили вреди;
 • Отстраняване на вредите от извършване на взломно проникване или опит за такова;

Към застрахователната полица може да добавите и допълнителни покрития:

 • Земетресение;
 • Гражданска отговорност – увреждане на здравето и имуществото на трети лица, причинени от застрахованото имущество;
 • Злополука, довела до фатално събитие, временна или трайна неработоспособност на Вас или членовете на домакинството Ви;
 • Кражба чрез взлом, грабеж и кражба с използване на техническо средство или по специален начин;
 • Аварийни ремонти – 24/7 помощ от специализиран техник или възстановяване на разходи при аварийни ситуации в застрахованото жилище, разходи за спешно завръщане в застрахования дом или за закупуване на вещи от първа необходимост при аварийна ситуация;

Застраховката се сключва по възстановителна стойност на Вашето имущество (т.е. стойността му като ново без обезценки и овехтяване).

Застраховката може да се сключи по предложените от нас минимални или по-високи от тях цени на кв.м. или на по-нисък лимит определен от Вас (условие „първи риск”).

Къде съм покрит от застраховката?

 • На територията на Р България на адреса, посочен в полицата като адрес, на който се намира застрахованото недвижимо и движимо имущество.
 • На територията на Р България и в чужбина за Злополука.

Защитете вашият дом и не допускайте непредвидени обстоятелства да нарушат вашето спокойствие.

Нашите партньори