Детски застраховки „Живот“

Детска застраховка „Живот“ се сключва върху живота и здравето на детето.

Детската застраховка осигурява гарантирана застрахователна защита при загуба на живот в срока на договора, изплащане на обезщетение при трайна неработоспособност на застрахования от злополука и инфекциозно заболяване. Продуктът дава възможност за спестяване на средства при нисък инвестиционен риск, както и разпределяне на допълнителна доходност върху тях от застрахователя.

Срокът на застраховката е от 1 до 20 – 22 години, зависи от условията на застрахователната компания.

Какви покрития има
Детска застраховка „Живот“?

Основното покритие е загуба на живот (смърт) над 14 г. и трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука и/или заболяване.

Допълнително покритие

Временна неработоспособност вследствие на злополука и/или заболяване

Хоспитализация

Хирургическо лечение

Второ медицинско мнение

Освобождаване от премия

Злополука

ПРЕДИМСТВА НА
Детска застраховка „Живот“

ПЛАНИРАНЕ НА БЪДЕЩЕТО

Децата са нашата най-голяма радост и безценно богатство. Те са бъдещето, към което проявяваме родителска грижа и отговорност. Нашата отговорност, проявена сега, е важна за тяхното бъдеще и висок жизнен стандарт.

Дайте криле на вашето дете да се развива и обучава при навършване на пълнолетие с Детска застраховка „Живот“.
Ние знаем колко е важно да отгледаме здрави и щастливи деца и да имаме възможност да обезпечим доброто им образование, за да им осигурим перспективно бъдеще, подходяща социална среда и успешна реализация в живота.

Осигуряване на добро образование и старт в живота

Застрахователна защита за вас и вашето дете

Вие получавате застрахователна защита и при настъпване на събитие ще ви бъде изплатено обезщетение. Детска застраховка „Живот“ ви спестява непредвидени разходи, когато е най-важно за вас и когато трябва да се погрижите за най-ценното – вашето здраве и това на близките ви.

Вие имате отлична възможност за спестяване и натрупване на парични средства, като в края на периода ще получите застрахователната сума и реализирана доходност от инвестиции. Натрупаната сума може да бъде изплатена еднократно или под формата на годишна или месечна стипендия и да бъде финансова помощ за продължаване на образованието и развитието на вашето дете.

ДЪЛГОСРОЧНА СПЕСТОВНА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА

НЕТИНС ИНШУРЪНС БРОКЕРС, НИЕ СЕ ГРИЖИМ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ВАШЕТО ДЕТЕ!