Какво покрива застраховката?

Доживяване на определена възраст

Смърт вследствие на заболяване

Смърт вследствие на злополука

Трайна загуба на работоспособност от злополука или инфекциозно заболяване

Неинс Иншурънс Брокерс, Помага ти да спестяваш!