Авто Каско

Това е доброволна застраховка за вашия автомобил, предназначена за собственици и ползватели на моторни превозни средства (МСП) с български регистрационни номера.
Към автомобилна застраховка „Каско“ може да сключите застраховка „Помощ на пътя“ и застраховка „Злополука на лицата в МПС”.

Какво покрива застраховката?

Пълно или частично увреждане на моторно превозно средство (МПС) вследствие на рискове, които са групирани в клаузи и може да имат следните покрития: Природни бедствия (буря, градушка, наводнение и др.); Пожар и експлозия от техническа неизправност или природни бедствия; Пътно-транспортни произшествия (ПТП), включително увреждане в паркирано състояние от други превозни средства; Злоумишлени действия на трети лица; Умишлен палеж или взривяване на МПС; Кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС мултимедийно оборудване и др.

Вие може да изберете едно от следните специални допълнения:

Защитете вашите спестявания и се погрижете за вашата сигурност, като се свържете с нас за безплатна консултация.

Злополука на местата

Застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“ е доброволна застраховка злополука, предназначена за юридически и физически лица. Застраховат се физически лица – водачи на превозни средства (ПС) и пътниците в тях.

Какво покрива застраховката?

Застраховката осигурява защита срещу случаите на злополука, настъпила по време на качване, пътуване или слизане от ПС, които могат да имат неблагоприятно въздействие върху Вашия живот и здраве.

Застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“ включва следните покрития:

Основно покритие:

ü Инвалидност вследствие на злополука;

ü Смърт вследствие на злополука.

Към основното покритие могат да бъдат добавени и избираеми  допълнителни покрития:

ü Временна неработоспособност от злополука над 20 дни;

ü Медицински разходи вследствие злополука;

Застрахователното покритие обхваща всички места в ПС, записани в свидетелството за регистрация, включително и мястото на водача, освен ако е договорено друго.

Авто асистън

Това е помощ при пътуване в България и чужбина за клиентите със застраховка Авто Каско за леки и товарни автомобили до 3.5 тона.

Може да включва репатриране до най-близкия оторизиран сервиз или до мястото на домуване (ако МПС не може да бъде отремонтирано) охраняем паркинг или гараж.

При ремонт над 8 часа се покриват една от следните опции: хотел за водача и пътниците • превоз с таксиметров автомобил • предоставяне на заместващ автомобил под наем.

В зависимост от застрахователната компания може да се предложи ремонт на МПС на място • репатриране при авария • репатриране при грешно заредено гориво • доставка на 10 литра гориво при необходимост • разноски за медицинска помощ и за транспортиране на водача и пътниците при пътно-транспортно произшествие • разходи при необходимост от правна помощ – хонорар за адвокат и много други.

При обездвижване на МПС вследствие на събитие, за територията на Р България, които включва ремонт на увредения автомобил на мястото на обездвижването му; Транспортиране на автомобила от мястото на събитието, ако повредата не може да бъде отстранена на място.

Асистанс услуги за чужбина , включващи: Ремонт на мястото на обездвижване или теглене на буксир на увредения автомобил до най-близкия сервиз, подходящ за неговия ремонт и други допълнителни услуги.

Удължена гаранция

Удължаването на гаранцията на производителя под формата на застраховка “Каско удължена гаранция” в комбинация със застраховка на моторни превозни средства „Каско” осигурява максимална застрахователна защита за новите автомобилите за период до 5 години от датата на първата им регистрация.

Покрити рискове Застраховката покрива рисковете механична или електрическа авария при леки и товарни автомобили до 3,5 т. общо тегло, за които към датата на сключване на полицата не са изтекли повече от 21 месеца от датата на първата им регистрация.

Основното покритие включва: Ремонт или подмяна на неизправни компоненти на моторното превозно средство, изброени в раздел “Включени компоненти” на Общите условия, при лимит от 120 000 км за частите на окачването.

Пълното покритие включва: Ремонт или подмяна на неизправни компоненти на моторното превозно средство, изброени в раздел “Включени компоненти” на полицата, без лимит на изминатите километри по отношение на частите на окачването за леки автомобили. За товарните автомобили е валидно следното ограничение – до 150 000 км при една година удължена гаранция и до 200 000 км при две години удължена гаранция.

Застраховката е валидна за територията на Република България и чужбина. За чужбина покритието по застраховката е валидно до 60 дни в рамките на една календарна година при управление на превозното средство на територията на континентална Европа и след уведомяване на застрахователя.

Срок на застраховката Застраховката влиза в сила след изтичане на стандартната гаранция на производителя от 24 месеца и може да се сключи за срок от 12 месеца, 24 месеца или 36 месеца. При автомобили с гаранция на производителя от 36 месеца е възможно осигуряването на застрахователно покритие за максимум 24 месеца.

Нашите партньори