Име (задължително)

Фамилия (задължително)

Населено място (задължително)

Възраст (задължително)

Телефон (задължително)

Имейл (задължително)

Информиран/а съм, че предоставените от мен лични данни, се обработват от Нетинс Иншурънс Брокерс

1. От къде научихте за Нетинс Брокерс? *
от партньор на брокераот клиент на брокераот интернетдруго

2. Какво е вашето образование? *
средносредно специалновисше


Специализации и/или сертификати

3. Имате ли предишен опит в застраховането? *
дане

4. С какво се занимавате? *

5. Имате ли опит в продажбите? *

6. Какво Ви мотивира да се занимавате със застраховане? *

7. Какви са очакванията Ви за месечен доход? *
до 1000 лева1000 лева - 2000 лева2000 лева - 3000 леваповече