Участие Арена на красотата

На 15.10.2022 г. екипът на застрахователен брокер Нетинс Иншурънс Брокерс, по време на Арена на Красотата / Arena of Beauty / Arena of Beauty Professional в Inter Expo Center – Интер Експо Центърпредстави официално пакетен застрахователен продукт, който включва “Професионална отговорност” за козметици и медицински козметици. Нежелани застрахователни събития в центровете за красота имат тежки…

140 години застраховане в България

На 5 октомври 2022 г. се проведе юбилейна конференция на високо равнище организирана от Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), на която застрахователният бизнес отбеляза „140 Години Застраховане в България“. Събитието беше отлично организирано, на много високо международно ниво, на което г-н Георги Поповянски, Управител на застрахователен брокер „Нетинс Иншурънс Брокерс“ ООД взе участие по покана…

Групова рискова застраховка „Живот“

Кое отличава добрите от топ работодателите на пазара? Това не е риторичен въпрос, а често срещано предизвикателство пред всички собственици на бизнес, които искат да имат страхотен екип. Топ работодателите знаят колко е важно за бизнеса да бъдат предпочитан работодател и да се отличават с конкурентно предимство пред останалите. Едно от основните предимства е да…

Наслади се на безгрижно пътуване в чужбина

Важно ли е за теб да бъдеш защитен при настъпване на нежелано събитие при пътуване в чужбина? Наслади се на вашата почивка в чужбина, като се погрижиш за възникнали нежелани медицински разноски, включително и COVID-19 на много достъпна цена. Спести ценно време и разходи, които могат да възникнат в следствие на здравословен проблем и се…

Земеделски застраховки

Застраховка на земеделски култури Застрахователна полица „Земеделски култури” е предназначена за застраховка на земеделски култури – полско и оранжерийно производство. Срокът на сключване на застрахователна полица „Земеделски култури” е различен  за различните видове култури. По условията на застрахователна полица „Земеделски култури” се покриват по-долу изброените рискове, като застраховката може да се сключи за всеки един риск…

Петте най – големи риска за бизнеса през 2022 година

След изпълнена с предизвикателства за бизнеса 2021 г и нестихващата Covid-19 пандемия, какви могат да бъдат най – големите опасности за бизнеса през 2022 година? След като над 2 600 оценители на риска от 89 държави направиха проучване, в което изразиха своите прозрения, че бизнеса в световен мащаб има пет много големи заплахи през 2022 година…

Отговорности, основни предимства

Много собственици на бизнес имат притеснения за развитието на своята компания, особено в несигурна икономическата обстановка и динамична среда. В такава обстановка рисковете за бизнеса могат да бъдат с много сериозни последствия и дори да се стигне до фалит и неплатежоспособност на бизнеса. Рискове може да възникнат от служители, които са претърпели имуществени или неимуществени…

Семинар „Професионална отговорност на независими оценители“

Застраховка „Професионална отговорност” за оценителите бе представена на 30.Септември.2021г. по време на семинар на Камарата на професионалните оценители от Георги Поповянски, управител на „Нетинс Иншурънс Брокерс“ ООД. Брокерът предлага застрахователния продукт в сътрудничество с една от застрахователните компании на нашия пазар. В качеството си на професионалисти, клиентите на оценителите разчитат на техния съвет, услуга или…

Застраховка „Злополука и заболяване на учащи…“

Важно ли е за вас да се погрижите за здравето на децата? Със започване на новата учебна година един от приоритетите на родителите и възпитателите е да се погрижим за сигурността на децата чрез застраховка „Злополука и заболяване на учащи, деца и персонал от учебни и детски заведения“ вече и с покритие Covid-19. Всяка година…

Как може да се погрижите за спестяванията си

През последната година банките на Българския пазар масово намалиха лихвените проценти по депозити и дори въведоха отрицателни лихви и допълнителни такси ако държите спестяванията си в банкови депозити. Липсата на пазарни алтернативи за спестовни продукти е предпоставка за силен потенциал на представяне на структуриран продукт с гаранция и възможност за допълнителна доходност. Лимитиран застрахователен продукт,…